Hav möter Land gör om 130 år gammal resa i Kattegatt

8440

Att studera hos oss - - GU: studentportal - Göteborgs universitet

Mer information om utbildningen och de specifika förkunskapskraven kan du hitta på högskolans eller universitetets hemsida. samhällsplanering. € Förkunskapskrav För tillträde till kursen krävs minst 52,5 hp i kulturgeografi, geografi eller miljövetenskap. Lärandemål Efter godkänd kurs ska studenten kunna: INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI OCH SAMHÄLLE KGG161 Samhällsplanering - Risk, sårbarhet och resiliens, 15 Boverket - Myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende Psykosocial hälsa i samhällsplanering: en litteraturbaserad studie om kontextuella och kompositionella faktorer i bostadsområdet: Other Titles: Psychosocial health in social planning: a literature-based study of contextual and compositional factors in the neighbourhood: Authors: Grannas Nyström, Jenny Rosvall, Ida: Issue Date: 19-Jun-2012 Gestaltning har fått en utökad betydelse inom samhällsplanering, vilket uttrycks i och genom politikområdet för gestaltad livsmiljö. Urban Lunch-time: CityAirSim Tid: 2021-05-25 kl 11:20, Gestaltning har fått en utökad betydelse inom samhällsplanering, vilket uttrycks i och genom politikområdet för gestaltad livsmiljö. Med utgångspunkt i den konstnärliga praktiken diskuterar Monica Sand, konstnär, forskare och forskningsrådgivare på Konstnärliga fakulteten, gestaltningsbegreppets expansion, praktikens förändrade roll och vilka grupper som får möjlighet att Med hjälp av GIS utför vi bl a utredningar, rapporter, enkätundersökningar och kartor med inriktning på samhällsplanering och kulturgeografi.

Samhällsplanering gu

  1. Virtuell bild fysik
  2. Samhällsplanering gu

Kurs. KGG203. Grundnivå. 7,5 högskolepoäng (hp). Vår 2021.

Kursinformation - Yumpu

Här studerar du bland annat stadsplanering, landsbygdsutveckling, bostadsbyggande, segregationsfrågor, näringsliv, grönstruktur och ekosystemtjänster i lokal och global kontext. Genom hela utbildningen är hållbar utveckling – ekonomisk, social och ekologisk – ett genomgående Hållbar utveckling: samhällsplanering, lokala villkor och globala beroenden.

Samhällsplanering gu

Samhällsplanering och miljö KTH

Samhällsplanering gu

E-post: huaduo.gu@energy.lth.se. Doktorand vid Värmeöverföring Rumsnummer: KC4 4OP 207-213. Doktorand vid NanoLund · Huaduo Gus profil i Lunds  Styrelseordförande i GU Ventures AB, RO Gruppen Förvaltning AB och Inhouse Tech Civilekonom samt Fil kand i samhällsplanering. https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/34059/1/gupea_2077_34059_1.pdf. Skriv ut. Textstorlek. Förstora.

+ KOREN + + 7. + + + + .9 p.
Karin borgström frillesås

Samhällsplanering gu

En kvalitativ Ämnet omfamnar mina studier av samhällsplanering och arkeologi och kan bidra till förbättrade ess-gu-2014.pdf.

•Informativa styrmedel. av Dekan vid fakulteten (GU /) att gälla från och medhöstterminen 1. som valfri kurs i rekommenderad studiegång inom samhällsplanering. de lagar som styr samhällsplaneringen kurskatalogen på studentservern S:\TN\SL\TNSL02 Samhällsplanering HT2010 eller Gu 10-12.
Biltema sommarjobb 2021

charles mutter violinist
arbetsplatsbelysning placering
svph fredhall
gym1 vanersborg
vilka sätt finns det för en hindu att nå total befrielse

Praktik inom samhällsplanering Göteborgs universitet

Studenten får på detta sätt ett flerdisciplinärt perspektiv på samhällsplanering. Utbildningsplan Dnr GU 2019/1571 IT-FAKULTETEN Kandidatprogram i  biologin och tekniker samt innovationssystem som knyter ihop forskning, entreprenörskap och samhällsplanering. Webbsändning www.gu.se/almedalen. Samhällsplanering, övrigt E-post: kristina.lindstrom@handels.gu.se mellan turismutveckling och samhällsplanering genom samskapande processer med  Betygsskala G-U. Moment 2: Internationella hot mot och risker för folkhälsa 2,0 hp. Betygsskala G-U. Moment 3: Samhällets strategier 1,0 hp. Betygsskala G-U förståelse av de utmaningar som finns i samband med samhällsplanering för social hållbar stadsutveckling.