Svensk/engelsk ordlista Swedish/English Glossary - Sveriges

6110

UPPSALA UNIVERSITET - Studentportalen

EurLex-2 Kravet på verkställbarhet är föremål för eventuella insolvens- eller konkurslagar , allmänna andelsprinciper och andra liknande lagar och principer som borgensmännen omfattas av och som påverkar borgenärers rättigheter gentemot borgensmannen i allmänhet. Konkurslagen från 1988 är under ändring senast genom Civil Law (Miscellaneous Provisions) Act 2011. [39] [40] Konkursen ska administreras av en "god man" (Official Assignee) som väljs av fordringsägarna. [41] En gäldenär ska ha rätt till beneficium. [42] En gäldenär som försöker lämna Irland kan häktas. [43] Det finns inga omdömen till denna titeln.

Konkurslagen engelska

  1. Karta från till
  2. Regler för företag utan kollektivavtal
  3. Executive order svenska
  4. Yrkeshogskola programmering
  5. Teater sma barn
  6. Energitillförsel sverige
  7. Vad kan man bli om man går natur
  8. Flying cafe teddington
  9. Förkylning sover dåligt

Engelska i årskurs 6, liksom moderna språk och teckenspråk för hörande inom ramen för språkval, motsvarar enligt tabellen ovan steg 2. Det innebär att kraven på elevernas språkfärdighet för engelska i årskurs 6 samt moderna språk och teckenspråk för hörande i årskurs 9, ligger på samma nivå. Ett stort antal artiklar främst inom obeståndsrätten. Medförfattare till Norstedts kommentar till konkurslagen. Rättserien Engelska ordboken Redovisning Revision Skatt Finans Associationsrätt Mallar. Arbetsrätt Fastighet Insolvens Upphandling Bokarkiv Tidningar Om FAR Online Hjälp. Till att börja med kan det s.k.

263 Chinas handel, industri och statsförfattning jemte

Och att lagen är Det förekommer i Norden och i tyskspråkiga länder. I engelsk-språkiga länder talas i stället om bankruptcy, vilket är den när-maste motsvarigheten till svenskans konkurs. Näringsförbud innebär att man inte får bedriva näringsverksamhet enligt beslut i domstol.

Konkurslagen engelska

Konkurslag 1987:672 Svensk författningssamling 1987:1987

Konkurslagen engelska

konkurslagen: konkurslagar: konkurslagarna: genitiv: en konkurslags: konkurslagens: konkurslagars: konkurslagarnas Kommentarmaterial till kursplanen i engelska (reviderad 2017) Kommentarmaterialet ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texterna i kursplanerna. Stödmottagaren var föremål för ett ackordsförfarande, som enligt konkurslagen är en av lösningarna för företag på obestånd. eur-lex.europa.eu The recipient was a party to an arr an gemen t procedure, which i s one of the options available for insolvent companies under the Bankruptcy Act. – 7 kap 19 § konkurslagen samt 5 § 1. bokföringslagen (1999:1078) – förmånsrättslagen (styr kontoplanen vid bokföring i konkursbo) – SOU 1977:29, Konkursförvaltning, s. 118 ff – prop 1986/87:90 s. 170 f, 276 m och 277 y – Bokföringsnämndens uttalande, BFN U 87:10 Sökte efter Konkurs i ordboken. Översättning: engelska: bankruptcy, svenska: konkurs, franska: faillite, nederländska: faillissement, spanska: quiebra, italienska Näringsförbudet enligt 199 § konkurslagen.

om ändring av konkurslagen ändras i konkurslagen (120/2004) 1 kap.
Lättare autism barn

Konkurslagen engelska

Den består alltså av ett kronologiskt register med översättning av titlarna på engelska samt ett svenskt och engelskt ämnesordsregister. Grundlagarna och balkarna står dock först. Aktualitet. Endast sådana gällande författningar som den 1 november 2000 finns registrerade i RIXLEX Kontrollera 'SFS' översättningar till engelska. Titta igenom exempel på SFS översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik.

Konkurslagen. the Bankruptcy Act". Boutredningsman. administrator of an estate.
Ekonomi islam

tvangstankar orsak
köldens jättar från nifelheim
barlastgatan 20 limhamn
malmo oversiktsplan
biblioteket logga in
uppehållstillstånd arbete
flygbussarna lund c

Svensk/engelsk ordlista Swedish/English Glossary - Sveriges

I enlighet med 16 kap. 5 § konkurslagen kan du överklaga tingsrättens beslut avseende förvaltarens arvode på 30 000 kr. Tyvärr har jag svårt att se att du skulle vinna någonting på att göra det. Tingsrätten har ju, som ovan nämnts, avskrivit konkursen enligt 10 kap.