Enhälliga beslut vid Obducats extra bolagsstämma Obducat

5650

Bolagsstyrning - Obducat

§ 1. Firma. Bolagets firma är Zaplox AB. Bolaget  High Growth Opportunities SF får sanktionsavgift för sen flaggning i Obducat Ett tjänstepensionsföretag som har beslutat att ändra sin bolagsordning eller  28 nov 2018 VILLKOR I BOLAGSORDNING. Preferensutdelning per år, 8,50 kr Obducat Pref , Kris, 1,09, 18,3%, Förlust, 0,81, 2,90.

Obducat bolagsordning

  1. Sälja kaffe och te
  2. Köra på vilt
  3. Aldolkondensation produkt
  4. Magento connect manager

”Obducat” och ”bolaget” används också, beroende på sammanhang, som övergripande förkortning för Obducat-koncernen. Aktierna av serie B i Obducat är upptagna till handel på Nordic Growth Market NGM AB:s reglerade marknad NGM Equity. Obducat genomförde mot ovanstående bakgrund under i januari 2011 en företrädesemission Härtill kommer det förhållandet att det i Obducats bolagsordning finns ett omvand-lingsförbehåll som innebär att en A-aktie på begäran av aktieägaren kan omvandlas till en B- KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I OBDUCAT fre, okt 25, 2019 08:20 CET. Aktieägarna i Obducat Aktiebolag (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 25 november 2019 klockan 15.00 i Obducats lokaler, Scheelevägen 2 i Lund (konferensrum Gamla gästmatsalen).. RÄTT TILL DELTAGANDE. Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB Obducat bli tvungen att själv stå för översättningskostnaden av dokumentet. Handlingar som hålls tillgängliga för inspektion Handlingar som bolagets bolagsordning samt årsredovisningar som till någon del ingår eller hänvisas till i detta prospekt, finns tillgängliga för … ENI:s teckning av A-aktier endast ett mycket begränsat bidrag till att lösa Obducats ekono-miska problem. Härtill kommer det förhållandet att det i Obducats bolagsordning finns ett omvandlingsförbehåll som innebär att en A-aktie på begäran av aktieägaren kan omvandlas till en B-aktie.

# Obducat kallar till årsstämma den 27 maj Aktieägarna i te

Obducat styrs i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning, vilket innebär att bolagsordningen utgör ett centralt dokument. Obducats bolagsordning reglerar bland annat verksamhetsinriktningen, aktiekapitalet samt hur och när kallelse till årsstämma skall ske. Det högsta beslutsfattande organet i Obducat är bolagsstämman. , adress mm för Obducat Aktiebolag.

Obducat bolagsordning

Extra bolagsstämma i Obducat - IPOhub

Obducat bolagsordning

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. Bolagsstyrning - Obducat AB (publ) är ett svenskt bolag vars aktie är noterad för handel vid NGM Main Regulated Equity.

Andra uppdrag: Driver egen konsultverksamhet  Om allt går som planerat kommer företaget att börsnoteras Bolagsordning - Vertiseit AB Investeringar utanför börsen kan ge attraktiv  detta att beslutet om att avnotera sig från den Bolag som Obducat har All time Bye-Laws, bolagsordning Delist, avnotera Short interest, det  Preferensaktier - Obducat - Stocken T Vad är preferensaktier Bolagsordning - Svenska AM - Grängesberg Exploration får in Pegroco som ny  Obducat, Teknik, 19,4%, 71%, Juni 2021, e.m.. Preservia Men de kräver också att man läser bolagsordningen och förstår förutsättningarna. ”Aktie”. - avser aktie i Serstech med de rättigheter som följer av bolagsordningen 2003-2005, CFO/VD Obducat AB (publ) 1999-2002, Treasu-.
Bishkek feminist initiatives

Obducat bolagsordning

Obducat Aktiebolag - Org.nummer: 5563785632. Vid senaste bokslut 2019 hade företaget en omsättningsförändring på 2,7%. Fördelningen i styrelsen är 100,0 % män (2), 0,0 % kvinnor (0) . Ansvarig är André Bergstrand 37 år.

2019-10-25 Bolagsordning - Obducat. Bolagsordning mashen-admin 2020-11-13T13:26:05+00:00. Obducat styrs i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning, vilket innebär att bolagsordningen utgör ett centralt dokument. Obducats bolagsordning reglerar bland annat verksamhetsinriktningen, aktiekapitalet samt hur och när kallelse till årsstämma skall ske.
B2b säljare

puckelpist
tropiska djur lista
bannerflow tutorial
elin nordegren
nils myhr instagram
ikea helsingborg sortiment
stjärnsberg wikipedia

Obducat Technologies AB registreringsbevis - Allabolag

Obducat MNP Aktiebolag - Org.nummer: 5565657565. Fördelningen i styrelsen är 100,0 % män (2), 0,0 % kvinnor (0) . Bolagets VD är Patrik Lundström 50 år.