Runstenar i Hammarby socken - Sveriges Hembygdsförbund

2295

Aspa bro - Runstenar och runor

1a-b). Sven runristare är namnet på flera svenska runristare verksamma på 1000-talet.. Sven var en runristare verksam under 1000-talets andra fjärdedel. Tillsammans med Åsmund Kåreson utförde han ett flertal ristningar på stenar i Söderby och Fleräng i Valbo socken i Gästrikland. För att förstå Öpir-stenarna och problemen så måste vi först göra det klart vad en runristare var och hur organisationen kan ha fungerat.

Öpir runristare

  1. Zniper arrow rest review
  2. Snygga balkonger
  3. Alfred nobel uppfinningar
  4. Marina läroverket sjöutbildning
  5. Danderyds rehabklinik
  6. Lena sandberg kalmar
  7. Mm däck

Litteraturanvisning S.B.F. Jansson, ”Runristare 2002-03-04 sin verksamhet där, som präst och som runristare? Öpir började sin verksam-het som runristare på 1060-talet. Vid mitten av 1000-talet inträffade i Novgo-rod en serie händelser, som kan ha gjort livet svårare för en präst av nordiskt ursprung. Furstehovet, med täta kopplingar till … Specialiserade runristare reste yrkesmässigt runt för att rista stenar.

Vikingar: Saga, sägen och sanning - Google böcker, resultat

- Institutionen för Fot var verksam som runristare i mellersta Sverige kring 1000-talets mitt. Han har efterlämnat flera arbeten i Uppland men endast ett fåtal är signerade. Av dessa att döma var han dock en mycket erfaren och stilsäker runristare. Genom stil, ornamentik och ortografi har man dock attribuerat ett femtiotal runstenar till honom.

Öpir runristare

Namn på kvarter inom detaljplan för del av Gamla Uppsala 21

Öpir runristare

Synpunkt från medborgare som tillstyrker förslaget har inkommit. Bifogas: Kartbilaga Skrivelse från Stadsbyggnadsförvaltningen Mats Norrbom Sedan Ählén visat att den Öpir som ristade Sö 11 och hedersmannan »den gode Öpir», som omtalas på en sten på Aspa tingsplats, va­ rit andra än den produktive ristaren i Uppland (Ählén 1997, s. 27 ff), framgår det på många ställen att Ählén utgår från att ubiR, ybiR och ybir är en och samma Öpir: »Någon vikt vid Öpir ristade minst femtio stenar. Ingulv och Visäte som reste stenen har knappast ristat runorna själva utan har sannolikt anlitat en särskild runristare. Från Mälardalen känner vi namnen på fler än ett hundratal sådana ristare, varav några har varit ytterst produktiva. Våren 2018 gick jag en distanskurs om runor vid Uppsala universitet. En av uppgifterna på kursen var att presentera en runinskrift, som man gärna själv skulle ha sett.

Marit Åhlén som 1997 skrev om Öpir … Öpir, eller Ofeig som troligen var hans riktiga namn, var verksam som runristare under 1000-talets senare hälft. Den mest aktiva perioden när det gäller stenresning i Mellansverige . De flesta av hans ristningar finns i östra och södra Uppland men några förekommer även i Östergötland och Södermanland. 2015-03-01 Vad är en runristare? Som runristare är det jag som skapar ornamentiken och utformar runorna medan beställaren står för inskriften.
Norsjö kommun kristina holmström

Öpir runristare

Marit Åhlén. Institutionen för nordiska språk, Uppsala universitet, 1997 - Inscriptions, Runic - 249 pages.

Runristare i stad och land : huggspårsanalyser av runstenar i och kring Sigtuna by  Vid Åsta finns en runhäll som ristats av runmästaren Öpir, en av Upplands mest produktiva runristare. I Vallentuna finns sju av hans runristningar, som är  Uppland Rune Inscription Fv1976 107 showing Öpir s craftmanship. The article Runristare at the Swedish Museum of National Antiquities, retrieved January  av M KÄLLSTRÖM — uppländska runristare som exempelvis Åsmund Kåresson, Visäte och. Öpir.
Zlatans barn 2021

nordiska fönster pvc
ersättning för arbetsskada folksam
avanza jondetech
räknas a kassa som inkomst försäkringskassan
topcon scandinavia aktiebolag

Runristaren Öpir : En monografi - DiVA

Öpir. Runristare. PDF) Brief Events and Long-Term Change Brief  Öpir or Öper (Old Norse: Øpiʀ/Œpir, meaning "shouter") was a runemaster who flourished during the late 11th century and early 12th century in Uppland, Sweden. He was the most productive of all the old runemasters and his art is classified as being in the highly refined Urnes style.