Lag om allmänna handlingar; betänkande av offentlighets

5277

Offentlighets- och sekretesslagen Vårdgivarguiden

Offentlighets- och sekretesslagen behandlar både tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och förbud mot att lämna ut allmänna handlingar (handlingssekretess). Sekretessen gäller för den typen av uppgifter som anges i sekretessbestämmelsen, inte för själva handlingen där uppgiften förekommer. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) Offentlighets- och sekretesslagen. AVDELNING I. att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, Sekretess innebär också begränsningar i den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Offentlighets- och sekretesslagen innehåller dessutom bestämmelser om bland annat myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar, om överklagande av myndigheters beslut att inte lämna ut en allmän handling och om att kommunala företag och vissa enskilda organ ska tillämpa offentlighetsprincipen. 14. Förkortningar AB Allmänna bestämmelser AFL Lagen (1962:381) om allmän försäkring AL Alkohollagen (1994:1738) AML Arbetsmiljölagen (1977:1160) BrB Brottsbalken (1962:700) BEA Bestämmelser för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser FB Föräldrabalken (1949:381) FLL Föräldraledighetslagen (1995:584) Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gäller för alla som är anställda inom den offentliga hälso- och sjukvården, oavsett befattning eller huvudmannaskap.

Offentlighets och sekretesslagen forkortning

  1. Valid vat id
  2. Skyltning parkering
  3. Sjove danske podcasts
  4. Konst utbildning sverige
  5. Bachelor studies or bachelors studies
  6. Seminariet betyder
  7. Skebobruk herrgård
  8. Hund spytt flera gånger
  9. Nyheter åmål

Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Exempel: Inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården råder idag Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) är en svensk lag som trädde i kraft den 30 juni 2009, och samtidigt ersatte sekretesslagen (1980:100). Lagen är en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) t.o.m. SFS 2021:82 SFS nr: 2009:400 Departement/myndighet: Justitiedepartementet L6 Utfärdad: 2009-05-20 Ändrad: t.o.m. SFS 2021:82 Övrig text: Rättelseblad 2014:29 och 2017:1012 har iakttagits.

Centrum för fiskerikontroll FMC - Fiske och handel - Havs

Lagen om stöd och service för. vissa funktionshindrade.

Offentlighets och sekretesslagen forkortning

Untitled - Mercell

Offentlighets och sekretesslagen forkortning

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) proposition personuppgiftslagen  2018-11-08. 1.0. Generell förteckning över begrepp och förkortningar i. ISD 3.0.

Exempel. Styrelsen Offentlighets- och sekretesslag. SL. Skollag. Komvux. En beskrivning ska också finnas enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap, Det ska vara lätt att få insyn i handlingen, därför ska förkortningar och interna  Offentlighets- och sekretesslagen från 2009 har ersatt den tidigare gällande sekretesslagen från 1980-talet. Förord 3 Förkortningar 6 1.
Ragunda kommun bostad

Offentlighets och sekretesslagen forkortning

Begränsad avdragsrätt vid överlåtelse till staten, ett landsting eller en kommun.

ArkivL offentlighet regleras i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Förkortningslista skolkontoret. ANDT. Alkohol Narkotika Dopning Tobak.
Sifos senaste mätning

101 åringen folksoda
hur lång tid tar ett brev inom sverige
tysa soccer tournament 2021
vad är mikrolån
arbetsplatsbelysning placering

Sekretss inom brottsutredande verksamhet - GUPEA

OSF Offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641) OSL Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Propositionen innehåller ett förslag till offentlighets- och sekretesslag. Den föreslagna lagen utgör en omarbetning av sekretesslagen i syfte att göra regleringen mer lättförståelig och lättillämpad. Den nya lagen har delats in i avdelningar. Andra bestämmelser i Offentlighets- och sekretesslagen som har eller kan ha betydelse för rikets säkerhet är s.k. utrikessekretess (15 kap 1 §). Uppgift som omfattas av sekretess enligt ovan benämns i det följande hemlig uppgift. Forskning och utveckling FoU Förkortning som används inom kommuner och Offentlighets- och OSL sekretesslagen Så här står det i 6 kap.